Biznis

Altánky

Altánky, súčasť histórie, no neustále aj externého priestoru

Altánky ako riešenie záhradného prístrešku, alebo relaxačnej zóny vo vašej záhrade. Je to technické zabezpečenie pre priestor pre oddych, alebo má funkciu pristrešenia nejakej časti záhrady, alebo parku.

Altánkov je viac druhov. Ide o drevené altánky, kovové altánky, či plastové prístrešky, ktoré plnia funkciu altánkov. V pravom slova zmysel altánok vznikol ako dekorácia záhrady, či parku. Slúži na oddych, no jeho primárna funkcia je dekoratívna. Altánok je teda vizuálne príťažlivý objekt v mnohých prípadoch ide až o umelecké diela, ktorých sa ujali svetoví umelci. V minulom storočí boli altánky veľmi príťažlivým produktom, nachádzali sa v každom menšom meste v strede námestia, ako okrasná dekorácia, ktorá mala poukázať a odzrkadliť architektúru mesta. Veľa krát sa však stalo, že pri kopírovaní altánkov z iného mesta a kopírovaní dizajnu altánkov slávnych umelcov dochádzalo len k plagiátorstvu umenia, ktoré sa postupom času rozhodne vytrácalo. Ľudia napodobňovali drevené altánky z väčších miest, ktoré však v konečnom dôsledku nezapadali do architektúry dediny ani mesta a tak vo veľa prípadoch pôsobili ako pes na oko.

V ďalšom období, kedy sa do popredia tlačilo sklo a kov sa altánky dostali do úzadia a predstavovali skôr gýčový prvok, ako dizajnový doplnok. Aktuálne však altánky opäť lákajú pozornosť a ako vintage doplnok plnia svoju funkciu nie len estetického doplnku, ale aj funkciu tienenia, či možnosti odkladacieho priestoru.

altanky môžu byť v rôznych typoch. Altánok môže mať kruhový tvar s predným vchodom, pričom objekt je otvorený po všetkých stranách a má len jemné oplotenie, ktorý tento priestor uzatvára a vytvára pocit súkromia a komfortu.

Existujú však aj otvorené altánky, ktoré pripomínajú cirkusové kolotoče. Pôsobia veľmi honosne a jedinečne.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt altanky

Opakom sú dizajnovo jednoduchšie typy altánkov, ktoré slúžia ako prístrešok na tienenie v záhrade, či parku. V tomto prípade však ide skôr o funkčný doplnok, ktorý má na danom mieste svoju presnú funkciu.

Altánky sú veľmi príjemný doplnok každej záhrady. Je to priestor vhodný na relax a oddych. Či už pre víkendovú grilovačku s priateľmi, alebo len ako prístrešok vhodný na ochránenie detí pred silným obedňajším slnkom.

Čo sa týka technických špecifík pri altánku nie je nutné stavebné povolenie. Pri altánku sa hovorí len o drobnej stavbe, pri ktorej potrebujete len ohlásenie o drobnej stavbe, ak chcete pod altánkom urobiť pevné základy. Ak však zvolíte len prípravu, ako zrovnanie zeminy a vysypanie štrkom, nie je nutné ani ohlásenie drobnej stavby. Pokiaľ je altán pevne skonštruovaný a nie je napr. zabetónovaný do zeme, nie je nutné ho považovať za stavbu. Stále je možné ho jednoducho rozmontovať.

Pri výbere altánku zhodnoťte len svoje očakávania od tohto priestoru. Ak to má byť priestor, ktorý len skrášli vašu záhradu, netrápte sa so zbytočnou veľkosťou. Stačí niečo menšie, čo bude vyzerať pekne a zapadne do celého konceptu, výrazu vašej záhrady. Ak však chcete altánok, v ktorom budete tráviť čas nie len vy, ale aj vaša rodina a blízky, zvoľte radšej väčší rozmer, ktorý Vám poskytne viac miesta a teda viac pohodlia. Stále ide o vás a vaše predstavy o tom, ako by to malo vyzerať.

Predaj s.r.o.

Predaj s.r.o. je jednou z možností ako sa „zbaviť“ svojej spoločnosti s ručením obmedzeným.   Z právneho hľadiska je možné predaj sro definovať ako prevod obchodného podielu zo súčasného spoločníka na iného. Za istých okolností môže byť práve tento spôsob zbavenia sa spoločnosti pre spoločníka najvýhodnejší a pomerne rýchly.  

Pri predaji s.r.o. dochádza k predaju obchodného podielu, pričom obchodný podiel v s.r.o. sa stanovuje na základe výšky základného imania. Spoločník môže tento podiel predať za určitú kompenzáciu alebo bez nej. Všetko sa stanoví v zmluve o prevode obchodného podielu. Nový majiteľ obchodného podielu následne nemá žiadny záväzok skladať podiel na základnom imaní, keďže toto už bolo spravené pôvodným majiteľom obchodného podielu.

Pre predaj s.r.o. a teda aj pre predaj podielu je potrebné získať súhlas valného zhromaždenia. V zápisnici z tohto valného zhromaždenia musí byť jednoznačne jasné, že dochádza k prevodu obchodného podielu, nie sú prípustné žiadne pochybnosti. V prípade, že vo firme je iba jeden spoločník, vyžaduje sa súhlas spoločníka.

Následne je potrebné pripraviť zmluvu o prevode obchodného podielu. Pre predaj s.r.o. je v tejto zmluve potrebné uviesť všetky dôležité identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho a samozrejme údaj,  v akom pomere sa spoločnosť predáva.

Pri prevode obchodného podielu dochádza k viacerým zmenám v štruktúrach spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky tieto zmeny je dôležité zmeniť aj v obchodnom registri.

Dôvodov, kvôli ktorým dôjde k predaju spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť niekoľko. Predaj s.r.o. je najčastejšie výsledkom snahy o ukončenie podnikateľskej činnosti, prípadne je podnikanie stratové alebo sa podnikatelia prirodzene rozhodnú odísť do dôchodku. Ďalšou, v poslednej dobe veľmi aktuálnou príčinou predaja spoločnosti s ručením obmedzeným je zavedenie daňových licencií. Preto, ak má niekto „spiacu spoločnosť s ručením obmedzeným“, ktorá v skutočnosti nevykonáva žiadnu činnosť, nemá pre spoločníka zmysel platiť každoročne takúto minimálnu daň z príjmov alebo pre niektoré s.r.o.

Predaj s.r.o. je zaujímavým pre všetkých tých podnikateľov, ktorí nemajú čas na vybavovanie všetkých náležitostí súvisiacich so zakladaním spoločnosti s ručením obmedzeným. Už po dvoch týždňoch môžu byť majiteľmi spoločnosti s ručením obmedzeným bez toho, aby museli riešiť množstvo starostí a problémov.

Predaj s.r.o. musí prebehnúť s dodržaním určitých stanovených požiadaviek. V prvom rade nesmie mať spoločnosť s ručením obmedzeným žiadne záväzky. Ak spoločnosť nejaké záväzky má, je dôležité sledovať či výška záväzkov neprevyšuje výšku majetku spoločnosti, pretože takáto spoločnosť by na seba nemala vyhlasovať konkurz. Takže predaj s.r.o.  je možný len v prípade spoločnosti, ktorá nemá žiadne pracovnoprávne záväzky, žiadne dodávateľské vzťahy, odberateľské vzťahy, žiadne nájomné vzťahy a pod.

Sidebar